Banaanikala Projektiteater esitleb:

Banaanikala Projektiteater представляет:

Kuldkalake

Kuldkalake

lastele
eesti keeles

Золотая рыбка

детям
по эстонский
Puškini muinasjutt kuldsest kalakesest ehk "Kuldkalake" / Сказка Пушкина "Kuldkalake"
Lavastus on nooremale publikule vanuses ca 3–11 eluaastat. Ja täiskasvanuile.
Etenduse pikkus: 35–40 minutit. Piletid kohapealt.Laval: näitleja Allan Kress ja
pianist Ulla Mölder


Tõlkija: Kalju Kangur / lavastaja: Allan Kress / kunstnik: Jana Wolke / liikumisseadja: Ülle Toming / muusikalised kujundajad: Ulla Mölder ja Allan Kress

Mängime etendusi nii huvi- kultuurikeskustes, lasteaedades, koolides kui ka üritustel; nii tavakorras kui ka festivalidel. Esituspaiga suhtes meil erilisi nõudmisi pole, kuid oleks hea, kui seal on hääles klaver. Vajadusel esitame etenduse muusikalise saate süntesaatoril.

Aasta oli 1833, kui Puškin “Kuldkalakese” kirjutas. Kirjanduses ja muusikas valitsesid suured tunded – romantism. Oli valsi võidukäik. Küsimustele – Miks ikkagi eit tahtis nii väga lossi!? Ilusaid riideid, valitsejannaks… Või ehk ka ilusat muusikat, valssi. Kas nüüd, pea 180 aastat hiljem on inimeste soovid ikka samasugused? – saavad lapsed mõistuloos oma sõna sekka ütelda. Meie etendusel kuulevad vaatajad Chopini muusikat. Muusika on elav ja kostüümid nagu päriselt tol ajal.

Allan Kress: „Soovisin, et etendustel oleks ka n.-ö. laiemalt väärtustav moment, milleks antud juhul on siis Puškin ja tema värsid. Idees on, et ilmekalt väljatooduna, eristatuna, jääb lastele (ja miks mitte ka täiskasvanutele) meelde midagi ka aja- ja kirjandusloost. (Põhjuseks eelkõige aeg ja mälestus, mil ise koolis käisin ning mitmed asjad jäid „kuiva“ õpetus- ja selgitusstiili pärast arusaamatuks ja siis ka õppimata). Võõralt kõlada võivaid sõnu nagu „küna“, „häärber“ jms. me selgitame.“Представление для маленьких в возрасте от 3 до 11 лет. И для взрослых. Продолжительность спектакля 35–40 минут.На сцене: актер Аллан Кресс и
пианист Улла Мельдер


Переводчик: Калью Кангур / постановка: Аллан Кресс / художник: Яна Волке / сценическое движение: Юлле Томинг / музыкальные оформители: Улла Мельдер и Аллан Кресс

Играем представление в центрах культуры, в детских садах, в школах и на разных мероприятиях; как в обычном порядке, так и на фестивалях. К месту игры у нас особых требований нет, но было бы хорошо, если там есть настроенный рояль. По необходимости, музыкальное сопровождение к представлению можно исполнить на синтезаторе.

Это был 1833 год, когда Пушкин написал «Золотую рыбку». Это была эпоха, когда в литературе и в музыке царствовали большие чувства, эпоха романтизма. Свой триумф праздновал вальс. Посмотрев притчу, дети сами смогут ответить на вопросы: Почему же старуха все-таки мечтала о царских палатах? Или зачем ей так была нужна красивая одежда, почему она хотела быть царицей? Зачем красивая музыка, вальсы? А теперь, почти 180 лет спустя, желания людей остались такими же? В нашем представлении будет звучат музыка Шопена. Это живая музыка, а костюмы нашей постановки выглядят как истинные наряды того времени.

Аллан Кресс: „Я хотел, чтобы представление имело момент с более широкими ценностями, и этим моментом стал Пушкин со своими стихами. Сейчас такая идея, что если это все выразительно сыграть, подчеркнуть, то дети (и с ними вместе может быть и взрослые) запомнят что-то и из истории и литературы. (Причиной всего этого — то время, когда я сам ходил в школу, тогда многие предметы преподавались сухо и их было трудно понять или выучить). Слова, которые современным детям могут показаться странными, как «корыто», «палаты» и прочее, будут нами разъяснены.“Lavastust toetavad Eesti Kultuurkapital, Destriina kontoritarbed